Posted: 2 months ago · 0
76020C : EEPROM'un okunması veya yazılması esnasında hata