Posted: 2 months ago · 0
9A0D03 : 10Y25: Yakıt dozaj cihazı devreden çıkarma tertibatı elemanında veya elemana giden kabloda artı kutba kısa devre var.