Posted: 14 days ago · 0
01B101 : 'Kısma klapesi ayarlayıcısı' yapı elemanından gelen 'Kısma klapesi konumu.' sinyali izin verilen aralığın altında.