Posted: 15 days ago · 0
01B104: 'Kısma klapesi ayarlayıcısı' yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.