Posted: 14 days ago · 0
01CB23 : 'Kısma klapesi ayarlayıcısı' yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.